W sytuacji gdy mamy do czynienia z imprezą masową po której należy posprzątać a zarządca nieruchomości, wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa nie ma gotowych rozwiązań na takie przedsięwzięcie warto skorzystać z usług profesjonalistów. Mamy doświadczenie w tego typu sprzątaniu i szybko rozwiążemy Twój „brudny problem”.

Sprzątanie sezonowe

Realizujemy również sezonowe sprzątanie parków, ulic i parków spełniając przy tym wymogi rozporządzenia Ministra Środowiska  w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Do zadań specjalnych

Pomagamy spółdzielniom mieszkaniowym podczas celowych sprzątań terenów a także przy sprzątankach przed i po inwestycjach. Szykujemy tereny pod inwestycje, dbamy o ich porządek podczas trwania prac oraz sprzątamy je po zakończeniu inwestycji przed oddaniem ich w użytkowanie mieszkańcom. Jeżeli istnieje potrzeba możemy na stałe dbać o czystość danej inwestycji.