Do częstych prac ogrodniczych zaliczany przerzedzanie zarośniętych zarośli. Zabieg ten dotyczy zarówno traw, krzaków jak i małych drzew.

Wycinka traw

Zabieg ten wykonywany jest wszelkimi rodzajami kosiarek. Najczęściej są to kosiarki spalinowe lub kosy spalinowe. Jeżeli mamy do czynienia z rozległym terenem korzystamy z traktorków samojezdnych. Za ich pomogą wycinamy trawy, paprocie, pokrzywy i trzciny.

Ścinanie krzewów

Usługi ogrodnicze podczas usuwania krzewów odbywają się z reguły kosiarkami spalinowymi jeżeli mamy do czynienia z powierzchnią rzadko zarośniętą z mniejszymi oporami cięcia. W przeciwnym wypadku do usuwania krzewów korzystamy z nożyc do żywopłotów lub pilarek spalinowych.

Wycinka drzew

Przy podcinaniu drzew korzystamy z nożyc do żywopłotów i pilarek spalinowych. W przypadku drzew wysokich korzystamy z metody aborystycznej lub z wysięgnika koszowego.

Wszystkie prace wykonują osoby do tego przeszkolone i posiadające odpowiednie środki ochrony indywidualnej. Wszystkie zabiegi wykonujemy zgodnie z przepisami Prawa Polskiego oraz ze sztuką. Na życzenie klienta wywozimy i utylizujemy powstały urobek.